Keresés
Close this search box.

HÁZIREND & ÁSZF

Általános információk és házirend

1. Check in – Check out információk
A szobákat érkezési napon 15:00 órától tudják elfoglalni Vendégeink.
Bejelentkezni akár online is tudnak érkezés előtti napon itt: https://centroomseger.hu/online-check-in/

Korai bejelentkezés és kései elutazás
Amennyiben a szálláshely foglaltsága engedi van lehetőség a szobát korábban elfoglalni, vagy később átadni. Ezt előzetesen, írásban szükséges egyeztetni az info@centroomseger.hu e-mail címen, írásos visszaigazolás szükséges róla.

Felárak:

Korai érkezés 12:00 órától 5.000 Ft/szoba
Kései elutazás 14:00 óráig 5.000 Ft/szoba
Kései elutazás 17:00 óráig 9.000 Ft/szoba

2. Idegenforgalmi Adó (IFA)
Adófizetési kötelezettség terheli azt a 18 évet betöltött személyt, aki nem állandó lakosként bármely Magyarországi település területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az IFA (idegenforgalmi adó) mindig a megkezdett vendégéjszakák száma szerint alakul, az összeget annyiszor kell megfizetni, ahány éjszakát a településen, városban töltött a vendég. Mértéke településenként változó, Egerben ennek összege 580 Ft/fő/éj. Ez az összeg a szálláshelytől függetlenül változhat!

3. Kamera
A szálláshely területe kamerával megfigyelt. A szálláshely adatvédelmi tájékoztatóját az adatvédelem menüpontban találják.

4. Látogatók
A szálláshelyen a szobákban csak az előre regisztrált vendégek tartózkodhatnak!

5. Biztonság
Felhívjuk kedves Vendégeink figyelmét, hogy a szobában hagyott értéktárgyaikért a szálláshely nem vállal felelősséget.

6. Egyéni elektromos készülékek
A szobában gyúlékony, robbanásveszélyes anyagot tárolni, kávéfőzőt, vasalót és egyéb elektromos készüléket üzemeltetni tilos.

7. Tűzvédelem
A szálláshely tűzvédelmi szabályzatát minden Vendég köteles betartani!

8. Dohányzás
A szálláshely egész területén tilos a dohányzás! Dohányzás észlelése esetén a szálláshely extra takarítási díjat számít fel, melynek összege 20.000 Ft.

9. A vendégek nyugalma
Kérjük, hogy tartsák tiszteletben a többi vendég nyugalmát és hangoskodással azt ne zavarják! Különös tekintettel figyeljenek egymás nyugalmára 22:00 óra után! Amennyiben a szálláshely más Vendégei panaszt tesznek, vagy kártérítési igénnyel élnek a szálláshely irányába, azt a rendbontást elkövető Vendég köteles megtéríteni!

10. A szálláshely értékei
Berendezési tárgyakat és textíliákat a szálláshelyről kivinni tilos!

11. Károkozás
Gondatlanságból vagy szándékosan okozott kárt a szálláshely az okozóval megtérítteti.

12. Hibajelentés
Kérjük Vendégeinket, hogy a szobában tapasztalt mindennemű meghibásodást a megadott telefonszámokon haladéktalanul szíveskedjenek jelezni.

 

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek)
1. Szolgáltató adatai
Gasztro Kereskedőház Kft.
Centrooms Eger
3300 Eger, Napsugár Utca 32. 1/2
ADÓSZÁM:25178988-2-10
CÉGJEGYZÉKSZÁM:10-09-035148

2. Általános szabályok
2.1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Centrooms  Eger szálláshely szolgáltatásainak igénybevételét. A Centrooms Eger jelen Általános Szerződési feltételeit teszi közzé, azzal, hogy a szálláshely és kapcsolódó szolgáltatásokat a szálláshely vonatkozásában az 1) pontban megjelölt Szolgáltató nyújtja és az azzal kapcsolatos valamennyi jog, illetve kötelezettség őt illeti, illetve terheli.

2.2. Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt Általános Üzleti Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.

3. Szerződő fél

3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat az igénybe vevő természetes vagy jogi személy (továbbiakban Vendég) veszi igénybe.

3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).

3.3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

4.1. A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

4.2. A Szerződés a Vendég írásban, vagy a szálláshely honlapjának online foglalási felületén (foglalási rendszer) leadott foglalásának, a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.
Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

4.3. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

4.4. A Vendég kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megrendelt szolgáltatások lemondásáról, módosításáról vagy bármilyen egyéb változásról a szolgáltatás kezdetét megelőzően, írásban tájékoztatja az érintett szálláshelyet betartva a lemondási feltételeket.

4.4.1. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás ellenértékének 100%-ra.
A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

4.4.2. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

4.4. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

5. Lemondási feltételek

5.1. A Szolgáltató ajánlatában/visszaigazolásában meghatározott lemondási feltételek a mérvadóak, melyeket minden esetben tartalmazza a Vendég részére kiküldött írásos visszaigazolás a foglalt időszaknak megfelelően.

5.2. Az egyéni feltételekhez kötött termékek foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén a Szerződő Felek egyedi Szerződésben rögzített feltételeket állapíthatnak meg.

6. Árak

6.1. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

6.2. Az árak közlésekor a Szolgáltató feltünteti, hogy az általa megadott ár tartalmazza-e a hatályos magyar jogszabályi előírásokban meghatározott mértékű adókat (ÁFA, IFA), illetve pontosan megjelöli az idegenforgalmi adó mértékét.

6.3. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a www.centroomseger.hu weboldalon kerülnek meghirdetésre.

6.4 A gyermekekre vonatkozó kedvezmények eltérők lehetnek. A konkrét feltételek a szálláshely saját oldalán érhető el.

7. Fizetés módja, garancia

7.1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a szálláshelyről történő távozást megelőzően tart igényt. Egyedi megállapodás esetén adhat lehetőséget utólagos fizetésre is.

7.2. A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására;
a) kérhet hitelkártya garanciát (mely adatokat a Szolgáltató bizalmasan kezeli a mindenkor hatályos GDPR szerint, harmadik fél részére nem továbbítja), amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke a fizetési feltételek szerint terhelésre kerül; vagy a megrendelt szolgáltatás helyszínen történő kiegyenlítése érkezéskor készpénzzel vagy a szálláshely által elfogadott készpénz helyettesítőkkel,
b) kérheti előleg megfizetését a szolgáltatási díj egy részére vagy annak teljes összegére

7.3. A Szerződő fél számláját az alábbi valutákban egyenlítheti ki:
A számla a magyarországi adószabályoknak megfelelően forintban kerül kiállításra. A szolgáltatások ára Euróban a vendég érkezésének napján a Szolgáltató bankja szerinti napi árfolyamon kerülhet átszámításra.
Készpénzes fizetés lehetséges valutái: HUF, EUR. A Szolgáltató a készpénzes fizetésen kívül elfogad előzetes banki átutalást és az alábbi hitelkártyákat is: Visa, Mastercard, American Express.

7.4. Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő felet terheli.

8. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

8.1. A Vendég a szálláshely szobát az érkezés napján 15:00 órától foglalhatja el (Check in), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 11:00 óráig köteles elhagyni (Check out).

8.2. Ha a Vendég a szobát az érkezés napján korábban kívánja elfoglalni, úgy a részére megküldött visszaigazolásban szereplő felárak megfizetése terheli

8.3. A csoportos foglalásokra eltérő feltételek vonatkoznak.

9. Háziállatok

9.1. A Szolgáltató szálláshelyére háziállatot csak az erre kijelölt szobában fogad.

10. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

10.1. A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra vonatkozó Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt
b) a Vendég a szálláshely biztonsági előírásait, rendjét nem tartja be. Annak alkalmazottaival szemben kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít
c) a Vendég fertőző betegségben szenved.
d) a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig

10.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

11. Elhelyezési garancia

11.1. Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, akkor köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

11.2. A Szolgáltató köteles:
a) a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli.
b) térítésmentesen telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére
c) ingyenes transzfert biztosítani a Vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez, és az esetleges későbbi visszaköltözéshez

11.3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

12. A vendég betegsége, halála

12.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.
12.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

13. A Szerződő fél jogai

13.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

13.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

13.3. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

14. A Szerződő fél kötelezettségei

14.1. A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

14.2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 18 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szálláshelyén.

14.3. A Vendég saját ételt-italt nem hozhat be a szálláshely vendéglátó egységeibe.

15. A Szerződő fél kártérítési felelőssége
A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

16. A Szolgáltató jogai
Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg.

17. A Szolgáltató kötelezettsége
A Szolgáltató köteles:
a) a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás sztenderdek szerint teljesíteni.
b) a vendég írásos panaszát kivizsgálni, és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni.

18. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

18.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.

18.1.1. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

18.1.2. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szálláshelyen, ahová a Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

18.1.3. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szálláshelyen, és minden szükséges adatot a szálláshely rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

18.2. A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a szállóvendég vagyontárgyainak elvesztése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit vagyontárgyainak átvételére jogosultnak tarthatott.

18.2.1. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha azt megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

18.4. Egyedi esetekben a helyi törvények az irányadók.

19. Titoktartás
Szolgáltató az Adatkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint jár el.

20. Vis major
Olyan ok, vagy körülmény esetén (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk, világjárvány bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely fél mentesül a Szerződésből eredő kötelességének teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

21. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság
A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a helyi törvény (magyarországi) rendelkezései az irányadók. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

A jelen ÁSZF 2022. február.01-től, illetve a további módosítások hatályba lépéséig marad hatályban.
NTAK szám: EG22033698